I Nagrodę przyznano:„Młode Kino Europejskie” Szymon Saliński
za trafne użycie typografii oraz śmiałość realizacji nowatorskiego pomysłu;„Z rybką” Marek Szewczyk

II Nagrodę przyznano:
„Identyfikacja Wizualna PKP” Anna Krupska
za pracowitość, rzetelność i ścisłość;

Nagrodę TP S.A.
przyznano:


„Warkocze”
Szymon Saliński
za ciekawy i sugestywny obraz człowieka zafascynowanego
wysoką technologią szybkiego kontaktu;

Wyróżniono:


„Prezentacja Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK” - Agata Oleksiak